Harreveldse Veldnamen

Tekst:

1. Wat zijn veldnamen ?

2. Hoe zijn de Harreveldse veldnamen bewaard gebleven?

3. Alfabetisch overzicht van de Harreveldse veldnamen

4. Lijst van boerderijen en andere woningen, bedrijven e.d.

 

Kaarten:

5. Harvel-1: totaaloverzicht van Harreveld en omgeving

6. Harvel-A: de Heide en 't Harvelsebrook

7. Harvel-B: van 't Harvelsebrook tot de Schutteri-je

8. Harvel-C: tussen 't Koekenveld en 't Vaene

9. Harvel-D: 't Vaene an waerskanten van de bekke

10. Harvel-E: d'n Es en de Riette

11. Harvel-F: de Heide en d'n Achterbos

 

Wat zijn veldnamen?

Mensen geven overal namen aan. Dat is een manier om de dingen uit elkaar te houden, om te laten zien dat je ze goed kent of dat ze jouw eigendom zijn. Ook stukken land krijgen gewoonlijk een naam. In zo'n geval spreken we van veldnamen; niet te verwarren met erf- of boerderijnamen. Deze beschrijving is ontleend aan M. Schönfeld, Veldnamen in Nederland Alle voorbeelden in de volgende tekst zijn veldnamen die (ook) in Harreveld voorkomen.

Er zijn vele soorten veldnamen. Sommige geven de hoge of lage ligging aan. Harreveldse voorbeelden hiervan zijn 't Hogestukke , de Laegte en Hammengat . Andere zeggen iets over de bodemgesteldheid. Kostverloren, bijvoorbeeld, betekent niet-erg-vruchtbaar. 

Soms verwijzen veldnamen naar de (vroegere) begroeiing van het perceel, bijvoorbeeld 't Heetland (heide), 't Russenland (biezen) en Weggelas zienen pos (gagel), of hebben ze te maken met het (vroegere) gebruik ervan, zoals d'n Akker, d'n Reuvenkamp Ooimansweide.

Er zijn ook namen die aangeven welke dieren er in het gebied huisden (of huizen), zoals d'n Moezenbulte, de Knienenwrange en de Kranemaot, of er werden (of worden) geweid, bijvoorbeeld de Koomaot, d'n Schaopenbulte of 't Hengstenslat.

Weer andere zijn ontleend aan de vorm van het land, zoals 't Breë-ende, d'n Hollenkamp, Trienentute en 't Veugelstrik , aan de grootte van het perceel, bijvoorbeeld Möllaszaod (een mölder is 4 schepel), of aan de positie, bijvoorbeeld d'n Egterstenkamp en 't Oosterstukke.

In veldnamen blijft soms ook de naam van de (vroegere) eigenaar of gebruiker bewaard, zoals in Mellinkriette , Geeskes-Mienekensbos Toebeskamp, Baertenbulte en Keizersweide .

Veldnamen bevatten dus een schat aan informatie. Helaas zijn ze, onder meer door de ruilverkaveling in de jaren 1970, langzamerhand wat in onbruik geraakt. Alleen al omdat ze zo'n geweldige bron van historische kennis van de streek zijn, mogen ze niet verloren gaan.


Hoe zijn de Harreveldse veldnamen bewaard gebleven?

Het meeste verzamelwerk is gedaan in 1983 en 1984. Met oude kadasterkaarten onder de arm ging ik op bezoek bij mensen van wie ik veel informatie verwachtte. Meestal stelden ze mij niet teleur. Ik kon heel wat veldnamen op de kaarten noteren. Vaak vertelden die informanten nog veel méér over vroeger. Voor zover mogelijk heb ik dit verwerkt in hoofdstuk 4 (dat verder vooral gaat over boerderij- en familienamen en dus strikt genomen niet echt bij het onderwerp hoort). Ik denk met genoegen terug aan de gesprekken van toen, want ik heb er heel veel van opgestoken.

Toen ik in 1983 begon met verzamelen was ik werkloos en had dus tijd genoeg. Later kwam daar verandering in. Meer dan vijftien jaar lang bleven de kaarten in een doos opgeborgen. Pas in het jaar 2000 kwamen ze weer tevoorschijn en toen ontstond ook het idee voor deze publicatie. De inventarisatie is indertijd nauwgezet en grondig aangepakt, maar dat garandeert natuurlijk nog niet dat hij feilloos en volledig is. Deze publicatie voorkomt in elk geval dat de toen-verzamelde kennis verloren gaat. Aanvullen en verbeteren kan altijd nog. Uw reacties zijn (ook om die reden) van harte welkom op:

h.tankink1@chello.nl


Ik draag deze pagina's op aan mijn toenmalige informanten. Hun namen staan hieronder genoemd. Alleen dankzij hun medewerking heb ik dit kunnen maken. Inmiddels zijn de meesten van hen niet meer in leven, zodat ze het resultaat nooit hebben kunnen zien. Maar ik geloof vast dat ze er trots op zouden zijn geweest.
Ook ben ik dankbaar voor de hulp van Erik Rietberg. Hij wees mij de weg wanneer ik verdwaalde in computerland. Waar zou een digibeet zijn zonder whizzkid?

De informanten waren:


Louis Boomkamp ("Louis van Mellink")

geboren in 1923

van 1950 tot 1988 landbouwer op Heideweg 9

woont nu in De Heurne (bij Dinxperlo)

het gesprek vond plaats op dinsdag 8 februari 1983Jan Domhof ("Joost Jan")

geboren in 1918, overleden in 2001

ongeveer van 1930 tot 1980 landbouwer op Harreveldseweg 5

het gesprek vond plaats op dinsdag 1 november 1983

 

Hent Eitink ("Eitink Hent")

geboren in 1911, overleden in 2000

ongeveer van 1922 tot 1970 landbouwer op Lindeboomweg 27

het gesprek vond plaats op maandag 31 oktober 1983

 

Gert Gierkink ("Plattens Gert")

geboren in 1911, overleden in 1996

van 1936 tot 1978 landbouwer op Looweg 24

het gesprek vond plaats op dinsdag 6 december 1983

 

Toon ten Have ("Reinderzien Tone")

geboren in 1910, overleden in 1992

ongeveer van 1935 tot 1975 landbouwer op Rector Hulshofstraat 7

het gesprek vond plaats op dinsdag 30 oktober 1984

 

Anthonie Kampshof ("Kempkes Anthonie")

geboren in 1906, overleden in 1986 

ongeveer van 1930 tot 1970 landbouwer op Varsseveldseweg 90 

het gesprek vond plaats op donderdag 17 maart 1983

 

Gert Kampshof ("Kampshof Gert")

geboren in 1919, overleden in 1992

ongeveer van 1950 tot 1978 landbouwer op Heideweg 10 

het gesprek vond plaats op donderdag 10 februari 1983

 

Willem Krabben ("Reinas Willem")

geboren in 1925, overleden in 1994

ongeveer van 1950 tot 1990 landbouwer op Kerkstraat 64

het gesprek vond plaats op dinsdag 13 september 1983

 

Jan Meekes ("Aagtemans Jan")

geboren in 1905, overleden in 1993

ongeveer van 1942 tot 1972 landbouwer en veeverloskundige op Aagtemanweg 7

het gesprek vond plaats op vrijdag 16 september 1983

 

Herman Navis ("Naovis Herman")

geboren in …, overleden in …

van … tot … landbouwer op Heideweg 16 (tegenwoordig is dat Landstraat 20)

het gesprek vond plaats op dinsdag 8 februari 1983Jan Navis ("Naovis Jan")

geboren in 1913, overleden in 2000

ongeveer van 1954 tot 1990 landbouwer op Nicolaasweg 4

het gesprek vond plaats op woensdag 9 februari 1983

 

Jan Papen ("Knippers Jan")

geboren in 1906, overleden in 1986

ongeveer van 1929 tot 1971 landbouwer op Kroosdijk 5

het gesprek vond plaats op vrijdag 18 februari 1983

 

Dien Penterman ("Manschot Dien")

geboren in 1920

ongeveer van 1944 tot 1980 landbouwster op Manschotterweg 19

woont nu op Manschotterweg 17

het gesprek vond plaats op vrijdag 18 maart 1983

 

Toon Spieker ("Wessels Tone")

geboren in 1901, overleden in 1991

ongeveer van 1930 tot 1974 landbouwer op Nicolaasweg 11

het gesprek vond plaats op donderdag 17 februari 1983

 

Jan Sprenkelder ("Teunezien Jan")

geboren in 1911, overleden in 1992

ongeveer van 1953 tot 1975 landbouwer op Stuifveenweg 2

het gesprek vond plaats op woensdag 9 februari 1983

 

Herman Stoltenborg ("Lodieks Herman")

geboren in 1904, overleden in 1989

van 1936 tot 1970 landbouwer, eerst op Stroetweg 1, later op De Riette 3

ook vice-voorzitter van de Ruilverkaveling Zieuwent-Harreveld

het gesprek vond plaats op vrijdag 17 februari 1983

 

Herman Tankink ("Meuien Herman")

geboren in 1932, overleden in 1984

ongeveer van 1960 tot 1984 landbouwer, eerst op

Manschotterweg 5, later op Heideweg 1

het gesprek vond plaats op vrijdag 11 februari 1983

 

Jan Tankink ("Nicolaos Jan")

geboren in 1929

van 1952 tot 1989 landbouwer op Nicolaasweg 1

woont nog steeds op Nicolaasweg 1

geen sprake van één gesprek; Jan is mijn vader en heeft mij, zowel toen

(1983-'84) als nu (2000-'01), vele malen geholpen aan informatie

over veld- en andere namen, en (potentiële) informanten


Jan Temming ("Temmink Jan van 't Harvelsebrook")

geboren in 1921

ongeveer van 1940 tot 1975 landbouwer op Schurinkweg 1

woont nu in Woon- en Zorgcentrum Antoniushove te Lichtenvoorde

het gesprek vond plaats op dinsdag 15 februari 1983

 

Antoon Wieggers ("Wieggas Antoon")

geboren in 1900, overleden in 1987

van 1933 tot 1983 landbouwer op Manschotterweg 12

het gesprek vond plaats op twee vrijdagen: 28 oktober en 25 november 1983

 

Joop Wolters ("Bonekamps Joop")

geboren in 1915, overleden in 2000

van 1946 tot 1964 landbouwer op Wolterij 2

het gesprek vond plaats op woensdag 19 oktober 1983

 

Toon Wolters ("Kösterzien Tone")

geboren in 1912, overleden in 1996

van 1946 tot 1978 landbouwer op Varsseveldseweg 92

het gesprek vond plaats op woensdag 22 februari 1984

 

Toon Wolters ("Schuttenboer")

geboren in 1914, overleden in 1990

van 1948 tot 1988 landbouwer op Rector Hulshofstraat 18

het gesprek vond plaats op woensdag 16 maart 1983

 

Bernard Wopereis ("Boers Bernard")

geboren in 1914, overleden in 1990

ongeveer van 1965 tot 1986 landbouwer op Varsseveldseweg 71

het gesprek vond plaats op donderdag 17 maart 1983

 

Alfabetisch overzicht van de Harreveldse veldnamen

Harvel-A: de Heide en 't Harvelsebrook

De Achterste heide

Baertenbulte

D'n Bekkendiek, bestaat niet meer

D'n Blindendiek, Kievenkampsweg

D'n Brookdiek, deel Schurinkweg (zie ook Moffenweg)

D'n Dennendiek, bestaat niet meer

't Dieksken

De Dionysiuslaan

't Eggelengat

Ekelderdieksken, Kroosdijk

Ekelderkamp

Ennekesweide

Giezenbusken

Gosselinkkempken

Hammenweide, tweemaal

't Harvelsebrook

De Heide

D'n Heidediek, deel Schurinkweg (zie ook Moffenweg)

Holkenborgheide

Jamszienen pos

Keizersweide

Kievenkampsbrugge, Kievenkamp is een boerderij- of familienaam, die hoorde bij een al lang verdwenen boerderij                                           die ten zuiden van de Kievenkampsbrug zou hebben gestaan.

De Knottenbane

Knuufkenslat

Kokziene singels

Kösterziene singels

Mellinkmaot, "Mellink" is een boerderij- of familienaam, die hoort bij de boerderij aan de Molenweg 34 (op de Heel-                               weg). Het moet ooit een heel groot bedrijf geweest zijn, gezien de spreiding van de Mellinknamen.                                    Het is eveneens te zien aan de twee afsplitsingen: eerst "Nieuw-Mellink" (tegenwoordig "Ramshorst"),                                Landstraat 15 en later "Klein-Mellink", Landstraat 24 (v/h Bannie Boomkamp).

Mellinkriette

Mellinkvaene

D'n Mellinkvaenediek, Velddiek, bestaat niet meer. Op sommige kaarten "Raeveldse Hooiweg" genoemd; misschien                                             een verbastering van Harrevelsebrookweg?

Mellinkweide

D'n Moezenbulte

D'n Moffenweg, Schurinkweg en (gedeelte van de) Heideweg, vanaf (ongeveer) Jan Boomkamp tot Mellinkheuvel                                     (oude traject). Zo genoemd nadat de Duitsers deze tijdens de oorlog eerst verhardden en vervolgens                                 helemaal kapotreden. Pas tijdens de ruilverkaveling in de jaren 1970 werd het wegdek verbeterd.

Ni-jhoesriette

Ni-jsbulte

Ni-jskamp

Ni-jskölke, de Visseri-je

Olthoesland

D'n Ongelnkamp

Ooimansweide

Pentermansheide

't Plaggenslat, vroeger moeras met elzenstruiken. Na 1927 opgehoogd met grond uit de beek. De beek werd met de                                 hand gegraven, door tewerkgestelde werkelozen.

D'n Platenkamp

Sprenkelderkamp

Temminkziene olde heide

Toebeskamp

Triemesbulte

't Veld

D'n Velddiek, Mellinkvaenediek, bestaat niet meer. Op sommige kaarten "Raeveldse Hooiweg" genoemd; misschien                               een verbastering van Harrevelsebrookweg?

De Visseri-je, Ni-jskölke

D'n Voelenzomp

Weggelaszienen pos

Winterinkriette, tweemaal

 

Harvel-B: van 't Harvelsebrook tot de Schutteri-je

Aagtendorp, genoemd naar "Aagten Gais", die woonde in Gaismaot. Ook zou er een "Giezen bakker" gewoond
                         hebben, ongeveer waar de schuur van Nieuwhoff staat.

't Allee, De Bothweg (vroeger stonden aan weerskanten dennen, wat de verklaring zal zijn voor de naam Allee).

D'n Akker, tweemaal

D'n Beitel

D'n Bekkendiek, tweemaal (die langs "Knippers" en "Schurink" bestaat niet meer; het deel langs "Meuien" ook niet).

't Binnen

De Bleke, tweemaal

Bonekampsbusken

't Breë-ende

D'n Brookdiek, deel Schurinkweg (zie ook Moffenweg)

De Builseweide

D'n Bulte

De Bulten, d'n Grotenkampswal

D'n Dennendiek, bestaat niet meer

Dionysiuslaan

Dosterkamp

Ekelderdieksken

Ekelderkamp

Gaismaot

De Gaere

D'n Goldewiekerkamp, de naam kwam ook voor in de "Goldewijkerbrug". Dit was de brug over het kruispunt van
                                            Veengoot en Harreveldseweg. Vóór de ruilverkaveling liep de beek dicht langs Krabbenborg
                                            en "Domhof Willem". De brug werd ook wel "Domhofbrugge" genoemd.

D'n Grotenkamp

D'n Grotenkampswal, de Bulten

't Hag, de spelling met –ch (zoals in de naam van het KSH-sportcomplex) is eigenlijk niet juist.

Hammendeure

Hammenmäöken

Hammenstege, bestaat niet meer

Hammenweide

't Harvelsebrook

't Heetland

D'n Heidekamp

D'n Hinnenkamp

D'n Hogenschildhorst

't Hogestukke

Hulshofgaorden

De Jamsmaot

D'n Kamp, meermalen

't Kempken, meermalen

Kempkenstege

Klumperinkhook

Knippatslat, was een driehoekje tussen Bekkendiek en beek.

Knuufkenslat

't Koekenveld

Koekenveldsmaot

Kolkmans-es

De Koomaot, v/h Geeskesmaot (samen met Toebesmaot)

Krabbenborgbusken

D'n Krabbenkamp

De Kranemaot

't Langestukke

't Legeland

De Leimaot

't Loo, verklaart de naam Looweg

Lubbassingel

Manschotterdiek, bestaat niet meer (althans niet als openbare weg)

Manschotterkamp

Manschotterslat

De Maot

't Meeken

D'n Mellinkvaenediek, Velddiek, bestaat niet meer. Op sommige kaarten "Raeveldse Hooiweg" genoemd; misschien
                                          een verbastering van Harrevelsebrookweg?

Mentinkkempken

't Middelpad, bestaat niet meer

D'n Middelstenkamp

D'n Moezenbulte

D'n Moffenweg, Schurinkweg en (gedeelte van de) Heideweg, vanaf (ongeveer) Jan Boomkamp tot Mellinkheuvel
                              (oude traject). Zo genoemd nadat de Duitsers deze tijdens de oorlog eerst verhardden en vervolgens
                              helemaal kapotreden. Pas tijdens de ruilverkaveling in de jaren 1970 werd het wegdek verbeterd.

Möllaszaod, een mölder is een oppervlaktemaat (4 schepel). Ook de vorm "Scheppelzaod" komt voor, zij het (voor
                        zover bekend) niet als veldnaam.

D'n Ongelnkamp

D'n Ongelnkampsdiek, Aagtemanweg, een gedeelte bestaat niet meer; een ander deel heet nu Dwarsweg.

De Paotersmaot

Pentermansheide

D'n Peterskamp

't Plaggenslat

D'n Pas

D'n Pol, tweemaal

Rollasland

Rösseldam

D'n Schildhorst

D'n Scholtenkamp

Scholtenstege, bestaat niet meer

De Schutteri-je, de naam werd gebruikt voor de omgeving van vier boerderijen: "Hinnassen", "Slat" , "Schuttenboer"
                              en "Krabbenborg" (deze laatste stond tussen Schuttenboer en Slat, maar verdween door de ruil-                                         verkaveling; de bewoners vertrokken naar " 't Vaene").

't Slat

Slatdiek, bestaat niet meer

De Slikke(r)man, de precieze oorsprong van de naam is (nog) niet vastgesteld, evenmin als de correcte spelling.
                                Gewoonlijk werd de omgeving van "Kronenborg", "Tutensnieder", "Meuien" enz. ermee aangeduid.
                                De naam is hergebruikt voor het nieuwe fietspad door dit gebied.

Sprenkelderkamp

Streppel

Tillasbos

Toebesmaot, v/h Geeskesmaot (samen met Koomaot)

Trienengaorden, tussen "Bonekamp" (nu ten Have) en "Tol" (nu Lamar) woonde "Trienen".

Trienentute

't Veld, meermalen

D'n Velddiek, Mellinkvaenediek, bestaat niet meer. Op sommige kaarten "Raeveldse Hooiweg" genoemd; misschien
                          een verbastering van Harrevelsebrookweg?

't Veugelstrik

De Visseri-je

De Waere

Weggelaszienen pos

Wieggasmaot

Wissinkzienen kamp

D'n Wittenwal

De Wolteri-je, achter Onland (v/h "Wieggas Hendrik") stond vroeger de boerderij van Wolters ("Neums"). Waar nu Ten
                          Have woont, stond toen nóg een boerderij van Wolters ("Neums Jan", later "Bonekamp"). Aanvankelijk
                          werd met "Wolteri-je" dan ook deze omgeving bedoeld: de weg die van de Looweg kwam, achter
                          Wieggas Hendrik langs liep en bij Bonekamp uitkwam op de weg die nu Wolterij wordt genoemd.

D'n Wolterskamp

Woltersveld

't Zumpken

 

Harvel-C: tussen 't Koekenvelden 't Vaene

De Bulten, d'n Grotenkampswal

't Brook

D'n Dosterkamp

D'n Grotenkamp

D'n Grotenkampswal, de Bulten

't Hengstenslat

Hinnenkamp

Hulshofgaorden

De Kempe

't Koekenveld

D'n Koekenveldsdiek

Krabbenborgbos

Manschotterdiek

Manschotterkamp

Manschotterslat

D'n Ni-jenkamp

't Oosterstukke

D'n Pol, hier zou het oorspronkelijke kasteel "Harreveld" gestaan hebben: de hof "Dieterding", vóór de verhuizing naar
               de (latere) Kerkstraat. Sporen van een dubbele gracht waren nog tot ver in de twintigste eeuw te zien.

Rollasland

Rouwhorsterbos

't Slat

D'n Tute

't Vaene

't Zand, tot ongeveer de jaren 1950 beschouwd als Harrevelds. Later (zeker na aanleg van de Twenteroute, rond 1970)
               meer en meer gericht op Lichtenvoorde.

 

Harvel-D: 't Vaene an waers-kanten van de bekke

D'n Aaltensensingel

D'n Bekkendiek, gedeelte van Veenweg tot Varsseveldseweg bestaat niet meer.

Benarusziene singels

D'n Bolsingel

De Bulten, d'n Grotenkampswal

D'n Grotenkamp

D'n Grotenkampswal, de Bulten

Hinnassendieksken

Kleinsziene singels

Mariahoeve, 't Moeras

't Moeras, Mariahoeve

De Riette, ook wel Woltersriette

D'n Schaopenbulte

Wittensweide

't Zand, tot ongeveer de jaren 1950 beschouwd als Harrevelds. Later (zeker na aanleg van de Twenteroute, rond 1970)
              meer en meer gericht op Lichtenvoorde.

D'n Zanddiek

 

Harvel-E: d'n Es en de Riette

D'n Akker

't Allee

Aorents-es

Baelasdoele

D'n Beitel

D'n Bekkendiek

Benarusziene singels

De Bleke

D'n Bolsingel

Bonekampbusken

De Bree

De Builseweide

D'n Dennediek

D'n Dollenhood

D'n Es

De Gaere

Geeskes Mienekenzien heideperceel

D'n Greunendiek

't Hag

Hammengat

Haverkamp Mientjenzien heideperceel

D'n Heidekamp

De Hogewrange

D'n Hollenkamp

D'n Joostdiek

't Kempken, tweemaal

Kleinsziene singels

De Knienenwrange

Knippatslat

De Koe-len

Kolkmans-es

Kostverloren

't Langestukke

De Legewrange

't Loo

Lubbassingel

't Middelpad

D'n Middelstenkamp

D'n Möllendiek

D'n Olden bond, hier stond tot in de jaren 1960 een loods van de CAVV-Harreveld (bij het voormalige tramstation).

D'n Ongelnkamp

D'n Ongelnkampsdiek

't Pasmäöken

Platenheetweide

D'n Platenkamp

De Riette, ook wel Woltersriette

D'n Schaopenbulte

D'n Schimmel

't Slat

Stegas-es

Stikkenbusken

Trienengaorden

't Veld

Westerkamp, eigenlijk geen veldnaam, maar een familienaam. Hoorde aanvankelijk bij Varsseveldseweg 90 (later
                          "Kempkes Anthonie"). Daarna vertrokken naar Lindeboomweg 37 (nu Banning). Westerkamp was een
                          klompenmaker. Hij vestigde zich uiteindelijk in Lichtenvoorde.


De Wolteri-je, achter Onland (v/h "Wieggas Hendrik") stond vroeger de boerderij van Wolters ("Neums"). Waar nu Ten
                          Have woont, stond toen nóg een boerderij van Wolters ("Neums Jan", later "Bonekamp"). Aanvankelijk
                          werd met "Wolteri-je" dan ook deze omgeving bedoeld: de weg die van de Looweg kwam, achter
                          Wieggas Hendrik langs liep en bij Bonekamp uitkwam op de weg die nu Wolterij wordt genoemd.

Wolterskamp

Woltersveld

't Zumpken

't Zwarte vaene

 

Harvel-F: de Heide en d'n Achterbos

De Achtersteheide

Baelasdoele, plaats waar bedelaars ("baelas") kampeerden. Het lag in een dennenbos, aan een pad, dichtbij een kolk
                         en een bleekveldje.

Baertenbulte

't Dieksken

D'n Egterstenkamp

Hammenweide

't Heuvel-ende

't Hietveld

D'n Heidekamp

Holkenborgheide

D'n Honnenhook

D'n Kamp, tweemaal

Klein-Sesinkkamp

Klein-Sesinkpas

De Laegte

Lubbassingel

Mellinkheuvel, "Mellink" is een  boerderij- of familienaam, die hoort bij de boerderij aan de Molenweg 34 (op de
                            Heelweg). Het moet ooit een heel groot bedrijf geweest zijn, gezien de spreiding van de Mellinknamen.
                            Het is ook te zien aan de twee afsplitsingen: eerst "Nieuw-Mellink" (tegenwoordig "Ramshorst"),
                            Landstraat 15 en later "Klein-Mellink", Landstraat 24 (v/h Bannie Boomkamp).

Mellinkkamp

Mellinkriette, Winterinkriette

Mellinkweide

Ni-jhoesriette

Ni-j-vonland

Ooimansweide

Old-vonland

Platenheetweide

Tuenterkamp

D'n Velddiek

De Weide van Groen

Winterinkriette, Mellinkriette

 

Lijst van boerderijen en andere woningen, bedrijven e.d

Harvel-A: de Heide en 't Harvelsebrook

1. Leneman, v/h "Wessels Tone"

2. Leneman, v/h "Wessels Herman"

3. "De Prins", Goldewijk

4. Groters

5. "Knippers", Papen

6. "Schurink", Rietberg

7. Temming

8. "Bouwmeister", Wissink. (De brug op het kruispunt van Schurinkweg en Veengoot heet Bouwmeesterbrug.)

9. "De Krabbe", Harbers

10. inmiddels verdwenen schuurtje

11. Storkhorst

12. inmiddels verdwenen schuurtje

13. Bruggink

14. Navis

15. Holkenborg, v/h "Döppen"

16. Hoenderboom, v/h "Teune"

17. "Manus", ten Have, v/h "Berends Tone"

18. Temming, v/h "Wensink"

19. "Nicolaos", Tankink

20. Spieker, v/h Aalderink

21. Navis

22. van Uem, v/h Hilferink (ook wel "Reimes Gert")

23. transformatorhuisje PGEM/NUON

24. inmiddels verdwenen schuurtje (tot 1928 woonde hier de familie Kampshof, zie nr. 27)

25. Boomkamp

26. Hulshof, "Haverkamp"

27. Kampshof

28. inmiddels verdwenen schuurtje

29. Krabbenborg, v/h Temming

30. Groot Kormelink,

31. ten Have, v/h "Ooimans Hendrik"

32. Tankink, v/h internaat

33. Eskes

34. Waenink

Harvel-B: van 't Harvelsebrook tot de Schutteri-je

1. "Platen", Krabbenborg

2. Stoltenborg, v/h "Winterink"

3. Storkhorst

4. Krabbenborg

4a. Donderwinkel

5. "Heidewaerd", Wolters

De nummers 1 t/m 5 horen niet bij Harreveld; ze zijn alleen vermeld als oriëntatiepunten.

6. "Papenborg", Elschot

7. "Slat", Harbers

8. "Schuttenboer", Wolters

9. "Hinnassen", Schutten

10. Donderwinkel, v/h Mentink

11. "Knippers", Papen

12. "Schurink", Rietberg

13. Groters, v/h "Ekelder Tone" (van de Ekelderkamp)

14. Temming

15. "Bouwmeister", Wissink. (De brug op het kruispunt van Schurinkweg en Veengoot heet Bouwmeesterbrug.)

16. Gierkink, v/h Belterman

17. "Joost", Domhof

18. Krabbenborg

19. Eskes

20. ten Have, v/h "Ooimans Hendrik"

21. Groot Kormelink

22. Tankink, v/h internaat

23. Waenink

24. ten Have, v/h "Ooimans Gert"

25. Hartjes en Kampshof, v/h Domhof

26. v/h Kolkman

27. Tankink, v/h "Geeskes". Geeskes kwam oorspronkelijk van de Rector Hulshofstraat. Daar stonden drie boerderijen
                        naast elkaar: "Kronenborg" (nu "Gewiko"), "Hammen" (nu Van de Hoek) en dan Geeskes (aan de overkant
                        van de eveneens verdwenen "Hammenstege"). De veldnaam Geeskesmaot herinnert hier nog aan.

28. Tankink, v/h "Mäökes"

29. v.d. Hoek, v/h "Hammen"

30. Hogenkamp, v/h "Lodiek"

31. Rietberg, v/h "Doktas"

32. "Manschot", Penterman

33. Bussink

34. "Knippat", Nieuwhoff

35. te Molder

36. Bennink, v/h "Meuien"

37. Domhof, "Tutensnieder"

38. Wopa, v/h "Kronenborg"

39. Rooks, v/h "Reinder"

40. Wellink, v/h " 't Gotten"

41. Sasse

42. Kampshof, v/h "Temminksmeuie"

43. Roemaat

44. Olyslager, v/h Eskes

45. Krabben

46. Eekelder, v/h Kampshof

47. Krabben

48. Tankink, v/h "Joost"

49. ten Have, v/h Tankink

50. "Schurink", Rietberg

51. v/h "Aagteman"

52. v/h Krabben

53. Karnebeek

54. "Reinas", Krabben

55. Scholengemeenschap "Harreveld"

56. "internaat"

57. gesloopt, v/h "Ooiman's Tone"

58. gesloopt, v/h café "Hogenkamp"

59. v/h postkantoor, de eerste postbode in Harreveld heette Paulus (van zijn achternaam) en was getrouwd met een
      Hogenkamp. Hij werd opgevolgd door zijn zwager, "Hogenkamps Jan". Diens opvolger was zijn neef "Mölder
      Willem"; op zijn beurt weer afgelost door "Hogenkamps Joop", zoon van Jan. Drie generaties postbodes uit één
      familie dus.


60. Domhof, v/h Nijs

61. Canisiusschool

62. gesloopt, v/h kleuterschool

63. Kolkman

64. Hogenkamp, v/h Mensink

65. Taken, v/h Meulenbeek

66. Wolters, "Kippenboer"

de nrs. 67 en 68 zijn niet gebruikt 

69. "Weggelas", Kampshof

70. v/h "Dreier"

71. gesloopt, v/h "Hinassen Joop"

72. Sasse

73. "De Mölder", Wolterink , tot 1922 lagere school

74. Wolters

75. Kl.Holkenborg, v/h Koenders

76. Wieggers, of "Groot-Wieggers"

77. " 't Hulshof", ten Have

78. Pondes, v/h "d'n Brander"

79. Knufing

80. v/h te Welscher

81. Berendsen, v/h Oostendorp

82. v/h Kock, Bokkers

83. Wessels, v/h Bongers, dáárvoor "Tol" (wat de naam Tolbrug verklaart)

84. v/h "Bartels"

85. v/h Alferink

86. "Neums", Wolters

87. "Schaerbaas", Doppen

88. Lamar, v/h "Tol"

89. ten Have, v/h "Bonekamp"

90. Onland, v/h Wieggers

91. "Plattens", Gierkink

92. Diks

93. Gierkink, v/h bakker Kolkman

94. dorpshuis " 't Kempken"

95. café "De Boer"

96. de oudste huizen aan de Ursulastraat, Toebeshof en Kerkstraat: ...

97. de oudste huizen aan de  Blaauwgeersstraat: ...

98. Hulshof, v/h Rouwhorst

 

Harvel-C: tussen 't Koekenveld   en 't Vaene

1. Teeuws, v/h "De Pieper"

2. …

De nummers 1 en 2 horen niet bij Harreveld; ze zijn vermeld als oriëntatiepunten.

3. "Manschot", Penterman

4. Wieggers, of "Groot-Wieggers"

5. " 't Hulshof", ten Have

6. Pondes, v/h "d'n Brander"

7. Bokkers

8. van Ooijen

9. …

10. …

11. v/h " 't Zand"

12. Schotman

13. …

14. Knufing

15. v/h te Welscher

 

Harvel-D: 't Vaene an waerskanten van de bekke

1. v/h "Bartels"

2. v/h Kock, Bokkers

3. Berendsen, v/h Oostendorp

4. v/h te Welscher

5. Knufing

6. Schotman

7. v/h café "Boszicht"

8. "Boers", Wopereis

9. ten Have, "Dreier", v/h "Kempkes Johan"

10. Krabbenborg

11. Wessels, v/h Bongers, dáárvoor "Tol" (wat de naam Tolbrug verklaart)

12. Wolterink, "de Mölder"

13. Stoltenborg, " Lodiek"

 

Harvel-E: d'n Es en de Riette

1. Toebes, v/h Wellink

2. Knufing, v/h "De Plaat"

3. v/h "Aagteman"

4. "Reinas", Krabben

5. Hulshof, v/h Rouwhorst

6. "Kok", Severt

7. v/h Alferink

8. v/h "Bartels"

9. Wolterink, "de Mölder"

10. Kolkman

11. Tankink, v/h "Meuien Tone", v/h Klein Hemmink

12. Gierkink

13. Hoog Antink

14. Waenink

15. Domhof, "bi-j de mölle"

16. van Bronkhorst

17. Wolters, v/h "Kemkes Anthonie"

18. Wolters, v/h "Kösterzien Tone"

19. "De Lindeboom"

20. Nieuwenhuis, v/h "Platen Tone"

21. Waenink, "Platen Gert"

22. Immink

23. Dekkers, v/h "Doktas"

24. Stoltenborg, "Lodiek"


Harvel-F: de Heide en d'n Achterbos

1. "Nicolaos", Tankink

2. Spieker, v/h Aalderink

3. Bruggink

4. Kampshof

5. Krabbenborg, v/h Temming

6. ten Have, v/h "Ooimans Hendrik"

7. Eskes

8. Tankink, v/h internaat

9. Groot Kormelink

10. inmiddels verdwenen schuurtje

11. Hulshof, "Haverkamp"

12. Boomkamp

13. inmiddels verdwenen schuurtje (tot 1928 woonde hier de familie Kampshof, zie nr. 4)

14. transformatorhuisje PGEM/NUON

15. Goldewijk, v/h Boomkamp (ook wel "Ni-j Reimes" of "Reimes Johan"; voor Reimes zie ook bij nummer 27)

16. van Uem, v/h Hilferink (ook wel "Reimes Gert")

17. Navis

18. "Möllen Gert", Wisselink

19. Lettink

20. Wentink, v/h Klein-Wassink, v/h Vels , "op d'n Heuvel"

21. Toebes, "Klein Mellink". "Mellink" is een boerderij- of familienaam, die hoort bij de boerderij "op de Heelweg",
                       aan de Molenweg 34. Het moet ooit een heel groot bedrijf geweest zijn, gezien het grote aantal en de
                       spreiding van de Mellink-namen. Het is ook te zien aan de twee afsplitsingen: eerst "Nieuw-Mellink"
                       (tegenwoordig "Ramshorst"), Landstraat 15 en later "Klein-Mellink", Landstraat 24 (v/h Bannie Boomkamp).

22. Veldkamp, v/h Wisselink , v/h "Sesink Hendrik"

23. Boenink, "De Kleermaker"

24. Gussinklo, "Ni-jen Tuenter"

25. inmiddels verdwenen schuurtje?

26. inmiddels verdwenen schuurtje?

27. Gussinklo, v/h " Reimes"

28. Fokkink, v/h Wisselink

29. v/h Prinsen, inmiddels gesloopt i.v.m. plannen voor een rijksweg.

30. Gussinklo, v/h Hoftijzer (ook wel: "Ni-j Vonland")

31. Smees (ook wel: "Vonland" of "Old Vonland)

32. Van Dijk, v/h Duitshof

33. Schmidt, v/h "Eitink Hent"

34. Banning, "Westerkamp"

35. Waenink, "Platen Gert"

36. Nieuwenhuis, v/h "Platen Tone"

37. Toebes, v/h Wellink

38. "Schurink", Rietberg

39. ten Have, v/h Tankink

40. Tankink, v/h "Joost"

41. v/h "Aagteman"

42. Knufing, v/h "De Plaat"

43. "De Lindeboom"

44. Wolters, v/h "Kösterzien Tone"